Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 28 Maret 2017 | 07:22 WIB
Hide Ads

Doa Mustajab Pembuka Rezeki

Oleh : - | Minggu, 24 Januari 2010 | 07:18 WIB
Doa Mustajab Pembuka Rezeki
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Ketika seseorang merasa kesulitan mencari rezeki, pekerjaan dan mata pencaharian, mendapatkan jodoh, cita-cita yang belum terlaksana, ketika banyak utang, ingin sukses dalam usaha dan karir, maka untuk meraih dan memudahkan semua itu adalah dengan bertakwa dan berdoa.Sebab, hanya dengan bertakwa dan berdoalah, takdir manusia dapat diubah. Dan, jika Allah SWT telah menghendaki suatu perkara, maka semuanya akan terwujud."Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." (QS. Ath-Thalaq: 2-3)Buku ini berisi kumpulan doa dan amalan untuk membuka pintu rezeki berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalamnya disertai dengan keutamaan dan tata cara agar doa dan amalan yang kita panjatkan dapat dikabulkan Allah SWT.Judul: Kumpulan Doa Mustajab Pembuka Pintu Rezeki ISBN: 6028389048 Penulis: KH Sulaeman Bin Muhammad Bahri Terbit: Januari 2010 Jumlah: 182 Halaman [mor]

17 Komentar

Image Komentar
ARIS - Kamis, 5 April 2012 | 11:55 WIB
Mohon maaf sekedar ikut nimbryng sy jg pnya amalan untuk mohon kelancaran rezeki yg ingin sy bgkn yaitu doa-doa untuk mohon rezeki doa mohon agar selalu diberi kelancaran dalam mencari rejeki, dengan rejeki yang baik, aman, dan halal. bacaannya : doa mohon keluasan rejeki : ù?ù?øªù?ù?ù?ø¨ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ø±ù?ø¨ù?ù?ù?ø§ ø¨ù?ù?ù?ø¨ù?ù?ù?ù? ø­ù?ø³ù?ù?ù? ù?ù? ø£ù?ù?ù?ø¨ù?øªù?ù?ø§ ù?ù?ø¨ø§øªø§ù? ø­ù?ø³ù?ù?ø§ù? ù?ù? ù?ù?ù?ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ø²ù?ù?ù?ø±ù?ù?ù?ù?ø§ ù?ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ø¯ù?ø®ù?ù?ù? ø¹ù?ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ø²ù?ù?ù?ø±ù?ù?ù?ù?ø§ ø§ù?ù?ù?ù?ø­ù?ø±ø§ø¨ù? ù?ù?ø¬ù?ø¯ù? ø¹ù?ù?ù?ø¯ù?ù?ø§ ø±ù?ø²ù?ù?ø§ù? ù?ø§ù?ù? ù?ø§ ù?ù?ø±ù?ù?ù?ù?ù? ø£ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?ù?ù? ù?ø°ø§ ù?ø§ù?ù?øªù? ù?ù?ù?ù? ù?ù?ù?ù? ø¹ù?ù?ù?ø¯ù? ø§ù?ù?ù?ù? ø¥ù?ù?ù?ù? ø§ù?ù?ù?ù? ù?ù?ø±ù?ø²ù?ù?ù? ù?ù?ù?ù? ù?ù?ø´ø§ø¡ù? ø¨ù?øºù?ù?ù?ø±ù? ø­ù?ø³ø§ø¨ù? fataqobbalahaa robbuhaa biqobuulin hasaniw wa ambatahaa nabaatan hasanaw wakaffalahaa zakariyyaa, kullamaa dakhola â??alaihaa zakariyyal mihrooba wajada â??indahaa rizqoo, qoola yaa maryamu annaa laki haadzaa, qoolat huwa min â??indillaah, innallooha yarzuqu may yasyaaâ??u bighoiri hisaab. maka diterimalah (permohonannya itu) oleh tuhannya dengan penerimaan yang baik. dan dia pertumbuhkan dia dengan pertumbuhan yang baik. dan mengasuh akan dia zakaria. tiap-tiap masuk zakaria ke tempatnya di mihrab, didapatinya ada makanan di sisinya. berkata dia: wahai maryam dari mana engkau dapat ini ? dia menjawab. dia adalah dari allah, karena sesungguhnya allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan tidak berkira. (al-imran:37). doa mohon curahan rejeki : ø±ù?ø¨ù?ù?ù?ù?ø§ ø£ù?ù?ù?ø²ù?ù?ù? ø¹ù?ù?ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ù?ù?ø§ø¦ù?ø¯ù?ø©ù? ù?ù?ù?ù? ø§ù?ø³ù?ù?ù?ù?ø§ø¡ù? øªù?ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?ù?ù?ø§ ø¹ù?ù?ø¯ù?ø§ ù?ø£ù?ù?ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ù?ù?ø¢ø®ù?ø±ù?ù?ù?ø§ ù?ù?ø¢ù?ù?ø©ù? ù?ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?ø§ø±ù?ø²ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ù?ù?ø£ù?ù?ù?øªù? ø®ù?ù?ø±ù? ø§ù?ø±ù?ù?ø§ø²ù?ù?ù?ù?ù?ù? rabbana anzil 'alainaa maa idhatamminassamaa itakuunulana 'iidhalliauwalina wa aakhirinaa wa aayatammingka war zhuqna wa anta khairurraazhikiin ya tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau; beri rezekilah kami, dan engkaulah pemberi rezki yang paling utama. (al-ma'idah:114). doa mohon ampunan dan keluasan rejeki : ù?ø§ù?ù? ø±ù?ø¨ù?ù? ø§øºù?ù?ù?ø±ù? ù?ù? ù?ù?ù?ù?ø¨ù? ù?ù? ù?ù?ù?ù?ù?ø§ù? ù?ø§ ù?ù?ù?ù?ø¨ù?øºù? ù?ø£ù?ø­ù?ø¯ù? ù?ù?ù?ù? ø¨ù?ø¹ù?ø¯ù? ø¥ù?ù?ù?ù?ù?ù? ø£ù?ù?ù?øªù? ø§ù?ù?ù?ù?ù?ù?ø§ø¨ù? qoola rabbighfirli wahabli mulka la yambaghili ahadhim mim baâ??dhi innaka antal wahhaab ia berkata, ya tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. ( shaad:35). doa ayat seribu dinar : ù?ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?øªù?ù?ù?ù? ø§ù?ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?ø¬ù?ø¹ù?ù?ù? ù?ù?ù?ù? ù?ù?ø®ù?ø±ù?ø¬ù?ø§ ()ù?ù?ù?ù?ø±ù?ø²ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?ù?ù? ø­ù?ù?ù?ø«ù? ù?ø§ ù?ù?ø­ù?øªù?ø³ù?ø¨ù? ù?ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?øªù?ù?ù?ù?ù?ù?ù?ù? ø¹ù?ù?ù?ù? ø§ù?ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?ù?ù?ù?ù? ø­ù?ø³ù?ø¨ù?ù?ù? ø¥ù?ù?ù?ù? ø§ù?ù?ù?ù?ù?ù? ø¨ù?ø§ù?ù?øºù? ø£ù?ù?ù?ø±ù?ù?ù? ù?ù?ø¯ù? ø¬ù?ø¹ù?ù?ù? ø§ù?ù?ù?ù?ù?ù? ù?ù?ù?ù?ù?ù?ù? ø´ù?ù?ù?ø¡ù? ù?ù?ø¯ù?ø±ù?ø§ wamayyataqillaha yajjâ??allahuu makhrojaa. wayarzuqhu min haitsu laa yahtasib, wamayyatawakal alallahi fahuwa hasbuhuu. innallaha baalighul amrih. qod jaâ??alallahu likulli syaiâ??ain qodroo. barang siapa yang bertakwa kepada allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barang siapa yang bertawakal kepada allah niscaya allah akan mencukupkan (keperluan) nya. sesungguhnya allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) nya. sesungguhnya allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (q.s. at-talaq:2-3). doa mohon kebaikan dunia dan akhirat (sapu jagat) : ø±ù?ø¨ù?ù?ù?ù?ø§ ø¢øªù?ù?ù?ø§ ù?ù?ù? ø§ù?ø¯ù?ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ø­ù?ø³ù?ù?ù?ø©ù? ù?ù?ù?ù?ù? ø§ù?ø¢ø®ù?ø±ù?ø©ù? ø­ù?ø³ù?ù?ù?ø©ù? ù?ù?ù?ù?ù?ù?ø§ ø¹ù?ø°ù?ø§ø¨ù? ø§ù?ù?ù?ù?ø§ø±ù? rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa â??adzaaban naar ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. (q.s. al-baqarah [2]: 201) dibaca setiap hari baik setelah shalat wajib atau di saat senggang yang lainnya. lebih baik jika dibaca setelah shalat hajat dan shalat dhuha. lebih baik jika masing-masing dibaca sebanyak 44 kali, secara langgeng / istiqomah.
Image Komentar
HERRY LEO - Minggu, 25 Desember 2011 | 21:52 WIB
Sy ingin mendptkan doa saat mancing agar ikannya mau makan umpan...thx
Image Komentar
UMI FARIDA - Jumat, 23 September 2011 | 12:06 WIB
Ya aku mau membelinya untk pegangan spy hati dan pkranku tenang krna suatu mslh hidup yang pelik dan rumit mas mksh ya
Image Komentar
BENZ - Senin, 22 Agustus 2011 | 11:57 WIB
Bersyukur lah kamu niscaya aku akan tambah nikmatku kata allah,,,,apakah kita sudah bersyukur dengan apa yg kita miliki?.......tanyalah kepada diri kita masing-masing
Image Komentar
M.NASIR - Selasa, 2 Agustus 2011 | 13:37 WIB
Mau doa u rt utuh,murah rezki,anak yg saleh,d jga ma allah kita slalu d dlm jlnnya dan untuk semuanya,ap ada mas

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

Embed Widget

x